top of page

Historien vår

Flesland har gjennom mange år kunnet glede seg over sitt kor, eller orkester. Det første hornorkester ble stiftet i 1924, med Th. Abrahamsen som leder. Laget var den gang på 12 mann. Senere ble laget redusert til 6 mann, og Fritz Hansen overtok ledelsen. I 1937 ble laget oppløst. Det gikk 6 år før laget ble gjenopptatt (1943), under ledelse av Fritz Hansen. Krigsårene var selvfølgelig en vanskelig tid, og da særlig for et nystartet lag.Etter krigen ble korpset tilmeldt Hordaland Musikklag, og fikk navnet Flesland Musikklag. Med støtte fra stedets befolkning, og de kommunale myndigheter, har det lykkes laget å utvide besetningen til 20 mann. Første Hordalandstevnet laget var med på var på Laksevåg ved Bergen. Siden har laget vært med på samtlige stevner.Følgende har vært lagets formenn: Wilhelm Hansen, William Johansson, Martin Olsen, Endre Nordtvedt og Normann Dahle.Følgende har vært lagets dirigenter: Fritz Hansen, Odd Walle, Leif Christoffersen, Emil Baresel, Kåre Wilhelmsen og Arthur Bessesen.

 

Litt om musikklaget

Flesland Musikklag ble stiftet 1. mai 1943. Det ble gjort av en gruppe ungdommer som hadde fått tak i instrumenter og noter fra et tidligere oppløst korps tilknyttet glassverket på Flesland. Ved oppstarten var det ca. 15 medlemmer. Etter krigen meldte korpset seg inn i Hordaland Musikklag, og medlemstallet var nå over 20 personer. Korpset var i starten svært aktive og deltok på nesten samtlige landsstevner, hordastevner og kretsstevner.

 

Dameklubben ble stiftet i 1951. Damene lagde gevinster og arrangerte basarer og lotterier. De har på den måten bidratt med betydelige midler til en slunken korpskasse. I perioder har deres innsats hatt en avgjørende betydning for korpsets eksistens. Dameklubben er aktiv den dag i dag.

 

Medlemstall og ambisjonsnivå har variert en hel del i de snart 70 årene korpset har eksistert, og mange dyktige dirigenter har vært innom korpset. Ikke minst vår tidligere dirigent Egil Magnussen gjorde en fantastisk jobb fra han overtok korpset i 1989. Fra å være et skikkelig "bølgeband", løftet han korpset opp til et jevnt og godt nivå. Et bevis for dette er at byens elitekorps stadig oftere verver sine medlemmer hos oss.

 

Frem til våren 2014 var Patrik Randefalk vår faste dirigent, en dirigent og musiker av høy klasse. Patrik spiller solo euphonium i Eikanger‐Bjørsvik Musikklag og er i tillegg lærer på musikklinjen på Bergen Private Gymnas og Griegakademiet. Patrik har siden han overtok korpset i 2006 ført korpset til et enda høyere nivå, og har de siste årene gjort sitt til at korpset har holdt seg i øverste sjikt av 2. divisjon, i tillegg til å ha deltatt i konkurranser i 1. divisjon med meget respektable resultater.

 

Korpset har inntil årsskiftet 2009/2010 holdt til i grendahuset Salen på Flesland. Men da det nye kulturhuset Fana Kulturhus på Nesttun stod klart, var vi så privilegert å få fast innpass i huset. Dette betyr mye for korpset, ikke minst med tanke på at dette er en av Bergens beste konsertsaler, og at vi kan styrke rekrutteringen ved at medlemmene våre fra byen kan ta Bybanen direkte til øvelsene.

bottom of page